STICAB Est.2012

Bolaget har nu varit verksamt sedan det grundades 2012.
Vårt mål, att successivt bygga upp verksamheten stabilt och säkert, har lyckats väl och vi finns idag etablerade på 8 orter i Sverige varifrån vi bedriver vår dagliga verksamhet.

– Vi har blivit det ”alternativ” på marknaden som var grunden och planen till att bolaget startades upp.
– Vårt arbete med denna utveckling av bolaget pågår kontinuerligt, in i framtiden, för våra
kunder och deras behov av våra tjänster.

Bakgrund

Svenska företag inom vår bransch i Sverige består av ett fåtal större bolag (>150 anställda), samt en mängd små bolag (1-10 anställda). I spannet däremellan med kapacitet och resurser att verka både lokalt men även i hela Skandinavien har saknats genom åren, men nu finns vi! STICAB, som ett alternativ att tillgå!

Vision

Vår Vision var när vi startade och gäller än idag!

-Det ledande företaget på svenska isoleringsmarknaden i mellanklassen, som alltid levererar det kunden beställer I TID enligt VÅR överenskommelse och till FÖRESKRIVEN kvalitet.

 

STICAB
-En partner att lita på!

AaA

 

frontpage-flip

  Här kommer du till vår NYA digitala broschyr