Om

Vi är sex delägare av bolaget och har tillsammans mer än 150 års erfarenhet av isoleringsbranschen.
– Vår målsättning är att vara lönsamma och erbjuda våra kunder en hög servicegrad.
– Vidare att verka och agera som ”En spelare i mellanklassen” för att erbjuda marknaden ett alternativ i mellanskiktet.
– Att öka vår verksamhets storlek med 50% de närmaste tre åren genom kontinuerlig utveckling av bolagets verksamhet, tillgångar
och resurser. Målet är att nå en årlig omsättning på 75 MSEK år 2018.
Vi är ett fullservice- och projekt-inriktat företag inom branschen teknisk isolering.
Vi riktar vår verksamhet till alla som har ett behov av isolering och plåtbeklädnad inom VVS, VENTILATION och INDUSTRI.
Vi arbetar på fältet där tid och kvalitet är av högsta värde.
Vårt mål är att ge kvalificerad och professionell service till en kvalité som uppfyller våra kunders specifikationer och krav.
Våra tjänster och uppdrag innefattar bla.

 •  Ventilationsisolering
 •  Rörisolering
 •  Brandtätning
 •  Kylisolering
 •  Industriisolering för:

  – Tankar & Cisterner

  – Rörledningar

  – Kanaler

  – Pannor

  – Madrasser

  – Gas & Ångturbinisolering