STIRAB

Ett helägt dotterbolag till STICAB som grundades 2016.

STIRAB bedriver verksamhet inom rekrytering, bemanning och utbildningar.

För utförligare information se: http://www.stirab.se

BFA F4 banner